Praktische afspraken

Graag vragen wij u om de onderstaande afspraken na te lezen zodat alles op een fijne manier verloopt.
 
1. De lessen gaan door op de vastgelegde data. Indien er een wijziging is zal dit via mail doorgegeven worden en uitgehangen worden in het lokaal. Er wordt geen les gegeven (tenzij een inhaalles) op de zaterdagen aan het begin van de vakantie. Zo hoeft niemand een les te missen als je op vakantie vertrekt.
 
2. De kinderen dienen voor de les naar de wc te gaan om ongelukjes te vermijden. Natuurlijk is er indien nodig een wc in de buurt, maar we willen de lestijd optimaal gebruiken.
 

3. De kinderen doen elke les hun schoenen uit om het lokaal schoon te houden zodat we op de grond kunnen zitten. Het is aangeraden dat de kinderen pantoffels of anti-slip sokken meenemen naar de les.

4. We willen er voor iedereen een fijn moment van maken. Daarom vinden we het belangrijk dat je als ouder op de hoogte bent van wat er in de les gebeurt. De lesinhoud wordt per les opgehangen op het daarvoor voorziene bord. Verder heb je de mogelijkheid om een blik in het lokaal te werpen, maar we willen hiermee de kinderen niet afleiden!